Audyt & Doradztwo IT

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia. Wychodzimy naprzeciw tym wymaganiom! Oferujemy przeprowadzenie audytu teleinformatycznego.


Zakres audytu obejmuje:

  1. potwierdzenie legalności oraz kompatybilności posiadanego oprogramowania,
  2. ocenę sprzętu informatycznego i zasobów infrastruktury,
  3. inspekcję bezpieczeństwa danych,
  4. weryfikację wszystkich elementów infrastruktury łącznie z istniejącymi procesami biznesowymi.


Wiedza i doświadczenie zespołu naszych specjalistów pozwala opracowywać idealne rozwiązania z wykorzystaniem najnowszych dostępnych rozwiązań i technologi IT.

Korzyści płynące z przeprowadzonego audytu:

  • podniesienia satysfakcji klientów,
  • zwiększenia efektywności pracy,
  • obniżenia kosztów działalności,
  • poprawa wydajności i niezawodności infrastruktury IT.


Po przeprowadzonym audycie otrzymujesz gwarancję spokoju oraz pewność, że Państwa firma funkcjonuje poprawnie oraz zgodnie ze wszystkimi założeniami.